SV #1
1,219,205

Đây đúng là thằng chủ nhà khốn nạn quá thể luôn mới có nợ tiền nhà có đôi ba tháng thế mà nó cứ đòi được làm điều ấy với mình, nó nghĩ nó là ai cơ chứ nó nghĩ nó xứng đáng với mình hay sao mà đòi được làm điều đó với mình, mà nó nghĩ nó có thể làm điều đó với mình hay sao, thực sự là mơ hồ và điều đó đương nhiên là không thể thành sự thật được rồi, mình có thể làm mọi thứ để trả tiền nhà cho nó nhưng cái kiểu đòi được ngủ với mình thì đừng có mơ mình chẳng bao giờ nghĩ đến việc là sẽ cho nó những điều mà mình có

     


       

Copyright 2021 © HEODEM.PLUS All rights reserved.

DMCA.com Protection Status