SV #1
2,831,047

Làm ở công ty này một thời gian mình nhận định thấy rằng ở đây có một lão già chủ tịch luôn chỉ nhìn những nữ nhân viên xinh đẹp rồi đòi được làm chuyện ấy, mình không thể chấp nhận được điều đó mình không thể chấp nhận những gì mà nó đưa đến cho những nhân viên, cũng muốn đúng lên nói vào mặt nó để cho nó biết một điều rằng không phải ai cũng dễ bị bắt nạt như thế nhưng đó là những suy nghĩ của mình mà thôi, chứ mọi người ở chỗ mình đều sợ hắn, hắn là người có tiền có quyền lực, mà bọn mình chỉ là dân đen đứa làm thuê nếu không muốn có thể tự nghỉ việc chứ có cái mẹ gì đâu

     


       

Copyright 2021 © HEODEM.PLUS All rights reserved.

DMCA.com Protection Status