SV #1
2,255,941

Thằng chồng mình là một thằng khá giỏi từ kinh doanh đến đối đáp người trong nhà nhưng kinh tế suy thoái chính vì thế mà nó đã bị phá sản mà mình thì mình không hề thích điều đó trước đây lúc làm ăn được thì hai đứa đi chơi mua đồ giờ thì chẳng còn được như ngày trước nữa rồi nhưng mình vẫn yêu anh ấy mình vẫn muốn được ở bên anh ấy để có thể giúp đỡ anh ấy, và với mối nợ không lồ mà anh ấy đang chịu đựng mình chẳng biết làm thế nào để có thể giả cho anh được, chắc là chuyện bán thân để giả nợ nó là điều đương nhiên phải không ạ

    


     

Copyright 2021 © HEODEM.PLUS All rights reserved.

DMCA.com Protection Status