SV #1
2,611,114

Đã nói rằng không muốn có người mẹ kế nào hết nhưng bố mình chẳng hề nghe lời mình mà mình thực sự mình chẳng hề muốn nói đến điều đó luôn, một khi mình đã không thích thì mình sẽ làm những hành động chống đối để ông ấy biết mình phản đối điều đó nó như nào, và điều đó có lẽ là điều mà mình muốn nhắc đến, hôm ấy bố mình không có nhà mình đã lọ mọ sang phòng mẹ kế để mong ước được làm điều đó, mà mình cảm thấy có điều gì đó không hề ổn một chút nào có lẽ người mẹ kế này đã và đang định nói điều gì đó với mình mà chưa kịp nó hay sao.

    


      

Copyright 2021 © HEODEM.PLUS All rights reserved.

DMCA.com Protection Status