SV #1
2,637,588

Mọi chuyện đã đi quá xa ngoài tầm kiểm soát, tôi lỡ làm hợp đồng với công ty của lão giám đốc nếu bỏ việc sẽ phải đền bù một khoản rất lớn và không thể chống lại lão vì thế lực của lão rất mạnh tôi chỉ là cô gái nhỏ chân yếu tay mềm không nơi nương tựa, bị lão hãm hiếp ép làm tình nhiều lần nhưng không thể làm gì hơn ngoài cắn răng chịu đựng, những lần hắn đóng thật mạnh chiếc dương vật của hắn vào tôi đau điếng nhục nhã nhưng xen lẫn là những khoái cảm sung sướng dù không muốn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận rằng hắn làm tình rất khá và dần khiến tôi phải khuất phục.

      


     

Copyright 2021 © HEODEM.PLUS All rights reserved.

DMCA.com Protection Status