SV #1
1,712,770

Cuộc chiến của bảy anh em hồ lô với yêu quái chưa khi nào chấm dứt. Bảy anh em mỗi ngày đều cùng với yêu tinh chiến đáu với nhau cả đêm. Mà bày đánh một lúc nào cũng là hòa với nhau mà thôi. Em yêu tinh vẫn không bị tiêu diệt mà cũng không có khuất phục. Và bảy anh em hô lô cũng không chấp nhận là bản thân thất bại. Và sau một đêm chiến đấu cuồng nhiệt cả bảy anh em hô lô cũng mệt mà yêu tinh cũng mất sức chiến đấu. Lại một ngày nghỉ ngơi vừa đến đêm tối bảy anh em hồ lô lại lao vào cùng với yêu tình chiến đấu tiếp với nhau. Yêu tinh cũng mạnh mẽ sau khi hồi phục lại cũng lao vào chiến đấu

     


       

Copyright 2021 © HEODEM.PLUS All rights reserved.

DMCA.com Protection Status